(تصاویر) شیر ترسو برای زنده ماندن به درخت چسبید!


مطلب پیشنهادییک دختر آمریکاییِ آسیایی‌تبار مسافت حدود ۶هزار کیلومتری لس‌آنجلس تا سئول را پیمود تا قفل …

بیشتر:  جای دست‌های مرموز متعلق به کیست؟

مطلب پیشنهادی

کشف سنگ‌نگاره‌های چندهزارساله در اسکاتلند

اخبار گوناگون, مطالب گوناگون سنگ‌نگاره‌های چندهزارساله‌ به شکل گوزن …