ضرب المثل خدا خر را شناخت، شاخش نداد

ضرب المثل خدا خر را شناخت شاخش نداد

معنی ضرب المثل خدا خر را شناخت شاخش نداد

در این مطلب برای اینکه با معنی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی آشنا شوید. همراه ما باشید.

خدا خر را شناخت شاخش نداد

بعضی اوقات دیده اید خر آرام می ایستد و سرش پایین است ولی اگر  کسی کنارش باشد چنان جفتکی می اندازد که فقط از چنین خری این کار بر می آید! حال، همین خر که جفتک می اندازد فکر کنید اگر شاخ نیز داشت شرایطش چطور بود؟ حتما باید از او دوری می کردیم چرا که با خری روبرو می شدیم که دست کمی از گاو نداشت.

معانی ضرب المثل ضرب المثل خدا خر را شناخت شاخش نداد

– این ضرب المثل در مورد کسانی گفته می شود که چنانچه قدرت داشت باشند امنیت را از مردم می گرفتند.

– یا فردی که قابلیت و لیاقت نعمتی از نعمت های خداوند را ندارد برای همین از آن محروم است چون که اگر آن نعمت را می داشت از آن سوءِ استفاده می کرد.

بیشتر:  ضرب المثل های خنده دار و جالب

خلاصه اینکه این موضوع را ضرب المثلی کرده اند و به افرادی که لیاقت نعمت جدید را نداشته باشند به کار می برند.

ضرب المثل ضرب المثل خدا خر را شناخت شاخش نداد

– یعنی با سابقه خرابی که دارد، همان بهتر که شرایطش درست نشود.

– به آدم ضعیفی می گویند که چنانچه قدرت داشت، روزگار دیگران را سیاه می کرد یا آدم فقیری که اگر پول داشت هیچ کس را نمی شناخت حتی خدا را.

بیشتر:  ضرب المثل جایی نمی خوابه که آب زیرش بره

– این ضرب المثل در پاسخ به رفتار آدم های کوتاه فکر و یا همان ندید بَدید خودمان استفاده می شود، چون این رفتارها در لحظات گذرا و سریع که نعمتی به آنها میرسد آشکار می شود.

 

برگرفته از بیتوته