کارت تبریک روز درختکاری

درخت زیباست

معلم بر تخته ی سیاه

با رنگی نزدیک به سپید

گفت که درخت زیباست

و به من به این می اندیشیدم که ما درخت را به دار کرده ایم

و بر جسد پوسیده آن از زیبایی فراموش شده اش یاد می کنیم …

tree4 day3 greeting1 card1 کارت تبریک روز درختکاری
tree4 day3 greeting1 card2 کارت تبریک روز درختکاری

کارت پستال روز درختکاری

tree4 day3 greeting1 card3 کارت تبریک روز درختکاری
tree4 day3 greeting1 card4 کارت تبریک روز درختکاری

تصاویر روز درختکاری

tree4 day3 greeting1 card5 کارت تبریک روز درختکاری
tree4 day3 greeting1 card6 کارت تبریک روز درختکاری

پوسترهای روز درختکاری

tree4 day3 greeting1 card7 کارت تبریک روز درختکاری
tree4 day3 greeting1 card8 کارت تبریک روز درختکاری

کارت تبریک روز درختکاری

tree4 day3 greeting1 card9 کارت تبریک روز درختکاری
tree4 day3 greeting1 card10 کارت تبریک روز درختکاری

کارت تبریک روز درختکاری

بیشتر:  عکس پروفایل متولدین اردیبهشت

منبع: بخش خانه داری بیتوته

بیشتر:  عکس نوشته های زیبا درباره مادر

مطلب پیشنهادی

کارت پستال تبریک تولد دوست

عکس های دیدنی و جالب داشتن دوستی مثل تو …