بایگانی برچسب: روش پیدا کردن ستاره قطبی

جهت یابی به کمک ستاره قطبی

روش پیدا کردن ستاره قطبی روش جهت یابی به کمک ستاره قطبی شما ابتدا باید ستاره قطبی را پیدا کنید تا بتوانید جهت ها را روی آن پیدا کنید. به آسمان صاف و بدون ابر نگاه کنید گروهی از ستارگان را خواهید  دید که می توان آن ها را به …

توضیحات بیشتر »