بایگانی برچسب: محیط دایره چیست

آموزش محاسبه ی محیط دایره

فرمول محیط دایره و محاسبه ی محیط دایره محاسبه ی محیط دایره فرمول بدست آوردن محیط دایره برابر است با حاصلضرب قطر در عدد پی است. اما شما می توانید با داشتن شعاع محیط دایره را محاسبه کنید. دایره از اشکال هندسی اصلی است، که برای هر کسی پیش می …

توضیحات بیشتر »